Η δική μου άποψη για την τριχοτόμηση γωνίας τυχαίου τριγώνου (My own view of the random triangle angle trichotomy, trichotomized the triangle)