Female Vocalist of melodic metal music band Vintersea – Avienne Kiuttu

Avienne Kiuttu twitter https://twitter.com/avienne?lang=en Avienne Kiuttu Instagram https://www.instagram.com/avnne/ Avienne Kiuttu Interview in Metal Pulp and Paper http://www.metalpulpandpaper.com/vintersea_interview_.htm Avienne Kiuttu – … More