Η δική μου άποψη για την τριχοτόμηση γωνίας τυχαίου τριγώνου (My own view of the random triangle angle trichotomy, trichotomized the triangle)

Winter Wolf (Winterwolf)

Winter Wolf Dungeons&Dragons Information link https://roll20.net/compendium/dnd5e/Winter%20Wolf#content Winter wolf Wikipedia link https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_wolf Arctic wolf Wikipedia link https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_wolf Winter wolf in Dungeons…