Ο λόγος – The logical – George Katsianos Words 1

Ο λόγος που υπάρχει ο λόγος είναι η λογική

Γιώργος Κατσιάνος

 

 

Why there is a reason is the logical

George Katsianos

 

 

George Katsianos Copyright 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s