Η δική μου άποψη για την τριχοτόμηση γωνίας τυχαίου τριγώνου (My own view of the random triangle angle trichotomy, trichotomized the triangle)

Random Triangle Angle Trichotomy 1_2Copyright 2019Τριχοτομηση Τριγωνου 1_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s